دریای ورزش، گزارش تصویری دریای ورزش از دیدار نساجی و مس کرمان / تصاویر : کیوان سیر