دریای ورزش : گزارش تصویری دریای ورزش از دیدار نساجی مازندران و آلومینیوم اراک / تصاویر : محمد اسدی