خزر ورزشی(دریای ورزش) : گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه انجمن راگبی مازندران / تصاویر : علیرضا ودودیان