خزر ورزشی(دریای ورزش)  : گزارش تصویری نایب قهرمانی شهریار ساری در لیگ برتر فوتبال ساحلی / تصاویر : آبتین علی نیا