۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- اویس ملاح

مدیر فنی: محسن کاوه

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام آلانز روزهای ۱۵ تا ۱۷ آذرماه در ولادی قفقاز روسیه برگزار می شود.